Bygglovsritningar

Bygglovsritningar

Behöver ni hjälp med ritningar för bygganmälan eller bygglov?  Hus, altaner, pool, attefallshus eller höjdförändringar? Jag kommer hem till er och tillsammans går vi igenom era planer för hus eller tomt och pratar om möjligheterna som just er tomt bjuder på.

Jag erbjuder ritningar i Autocad men också 3D-illustrationer i  Sketch-up. 3D gör det lättare att få en upplevelse av hur det kommer att bli som färdigställt projekt. Vid ombyggnad eller bygganmälan för tex attefallshus, har jag stor hjälp av befintliga husritningar och översiktsplan över tomten..

Kostnadsförslag lämnas efter besök på plats.